Ваканции и неучебни дни за учебната 2022/2023 година:
29.10.2022г. – 01.11.2022г. вкл. – есенна
24.12.2022 г. – 02.01.2023 г. вкл. – коледна
01.02.2023г. – 05.02.2023г. вкл. – междусрочна
03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна за I – XI клас
08.04. 2023г. – 17.04.2023г. вкл. – пролетна за XII клас
Неучебни дни:
19.05.2023 г. – ДЗИ по БЕЛ
23.05.2023 г. – втори ДЗИ
25.05.2023 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
13.06.2023 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
16.06.2023 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас
Начало на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година:
06.02.2023 г. – I – XII клас
Край на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година:
31.05.2023 г. –  І – III клас (14 учебни седмици)
15.06.2023 г. – IV – VІ клас (16 учебни седмици)
30.06.2023 г. – VII – ІХ клас (18 учебни седмици)

30.06.2023 г. – X И XI клас (18 учебни седмици) – /18 седмици и 2 седмици за производствена практика в периода 03.07.2023г.- 17.07.2023г/

16.05.2023 г. – XII клас – /13 седмици, в които са включени 2 седмици за производствена практика в периода 28.04.2023 г. – 16.05.2023 г./


Училищни празници:
05.05.2023 г. – Патронен празник на училището
28.10.2022 г. – Спортен празник
22.05.2023 г. – Спортен празник
Национални и официални празници:
22.09.2022 г. – Ден на независимостта на България;
24-26.12.2022 г. – Коледа;
1.01.2023 г. – Нова година;
3.03.2023 г. – Ден на Освобождението на България – национален празник;
1.05.2023 г. – Ден на труда и на международната работническа солидарност;
6.05.2023 г. – Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия;
24.05.2023 г. – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост;