СЕДМИЧНА ПРОГРАМА НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОБРАЗОВАНИЕ

 

ПЪРВИ КЛАС

ВТОРИ КЛАС

ТРЕТИ КЛАС

ЧЕТВЪРТИ КЛАС

 

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП НА ОБРАЗОВАНИЕ

 

ПЕТИ КЛАС

ШЕСТИ КЛАС

СЕДМИ КЛАС

ОСМИ КЛАС

 

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП НА ОБРАЗОВАНИЕ

 

ДЕВЕТИ И ДЕСЕТИ КЛАС 

ЕДИНАДЕСЕТИ И ДВАНАДЕСЕТИ КЛАС

 

Допълнителна информация