УЧИТЕЛИ ПРОГИМНАЗИАЛЕН И ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Диляна Мангелова

Славия Шопова

Христинка Маринова

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Димитрина Алексиева-Тунчева

Пенка Киркова

РУСКИ ЕЗИК

Славия Шопова

МАТЕМАТИКА

Гинка Ячкова

Рада Любенова - Янева

Тони Тонева

ИНФОРМАТИКА И

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Георги Трайков

Гинка Ячкова

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Дженка Шидерова

ФИЛОСОФСКИ ЦИКЪЛ

Росица Пантиева

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

Румен Стойков

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Росица Василева

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

Миглена Петрова

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА

ОКОЛНАТА СРЕДА

Росица Василева

МУЗИКА

Гергана Люцканова-Петрова

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Панайот Панайотов

ИКОНОМИЧЕСКИ НАУКИ

Ралица Проданова

Мария Стоева

ТЕХНОЛОГИИ

Румяна Петринина

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

Златка Габерова

Митко Аргиров

УЧИТЕЛИ, ДЕЙНОСТИ В ЦОУД

Маргарита Туфкова

Антония Цветкова - Нейчева

Николинка Григорова