ДИРЕКТОР НА СУ "ХРИСТО Г. ДАНОВ" - ПЛОВДИВ

 

Гергана Аврамова

Пловдив тел: 032/ 95 11 65

 

ЗАМЕСТНИК - ДИРЕКТОРИ

 

 

Красимира Илиева - заместник - директор по учебната дейност в начален етап
Румяна Петринина - заместник - директор по учебната дейност

телефон: 032/ 95 61 21

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК

 

Виолена Георгиева