НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

 

СЧЕТОВОДИТЕЛ

Росица Столинова

 

ЗАВЕЖДАЩ АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА

Даниела Мазнева

 

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПЪЛНИТЕЛ

Петя Петрова

 

ХИГИЕНИСТИ

Елена Кънева

Петрунка Ласкова

Снежана Кръстева

Димитрия Кьосева

 

ПОДРЪЖКА            

Михаил Далемски