ГЛАВЕН УЧИТЕЛ НА СУ "ХРИСТО Г. ДАНОВ" - ПЛОВДИВ

ПЕТЯ СМИЛЕНОВА

 Кои са били главните учители в училището? От коя година има главни учители в училище „Христо Г Данов“?
За да си отговорим на тези въпроси, направихме историческо проучване за съществуването на тази длъжност в нашето училище. Попаднахме на стари  документи:

В справка за първото училище в квартал "Кършияка", приело по-късно името "Христо  Г. Данов" се казва:

„...Според К. Д. Моравенов училището е отворено през 1849 г. като взаимно училище, още през първата година то обхваща 78 деца под ръководството на учителя Петър Николов. Към 1868 г. училището вече обучава към 280 деца, има един главен учител и двама подучители...
15.ІV.2004 г.                                                                          Изготвил: /подпис/
                                                                                                                С. Запрянова"
В ревизионна книга от 1907 г. /на 104 години/ за първи път в този документ се споменава за главен учител и неговите задължения в Ревизионен акт от 12.03.1921 г. Точка втора гласи: "Главният учител да уреди архивата." В Ревизионен акт от 21.11. - 23.12. /годината не е записана/ се отбелязва част от дейността на главния учител /проведена лекция/ и неговото име - Иван Сапунджиев, учител в ІІІ отделение. - "Лекцията на главния учител Иван Сапунджиев бе посетена от всички учители и съпроводена с обща конференция." Името на Иван Сапунджиев срещаме и в Ревизионен акт от 6, 7 и 8.02.1933 г. - "Посетих училището и направих педагогическа ревизия на следните учители:...; Иван Сапунджиев по четене в І отделение". Тъй като за записването на Ревизионния акт /който съдържа сведение за проведена лекция от главния учител/ е използван старият правопис /преди Реформата от 1945 г./, - можем да заключим, че назначаването за главен учител на Иван Сапунджиев е било в периода от 1933 г. до 1945 г.

През 1984 г. за главни учители са назначени Марияна Шаркова и Мария Славчева.

След възстановяването на длъжността за главни учители в СУ„Христо Г Данов“ Е назначена  Петя Смиленова.

ОТ ТУК МОЖЕ ДА ПОСЕТИТЕ БЛОГА НА ГЛАВНИТЕ УЧИТЕЛИ