ПРИЕМ В ЦЕЛОДНЕВНА ГРУПА ЗА ШЕСТГОДИШНИ ДЕЦА В СОУ "ХРИСТО Г. ДАНОВ" - ПЛОВДИВ

 

СОУ “Христо Г. Данов“ – Пловдив приема 6-годишни деца в целодневна подготвителна група през учебната 2015/2016 година. Заниманията ще се провеждат от 8.30 до 17.30 часа.

 

За записаните в групата училището осигурява:

 

 • Безплатна закуска

 • Обедно хранене с разнообразно меню

 • Следобедна почивка и сън

 • Висококвалифицирани учители

 • Всекидневен медицински контрол

 • Занимания по интереси

 • Съвременни и функционални: просторни стаи, театрална зала, компютърен кабинет за интерактивно обучение, зала за занимания по интереси

Необходими документи за записване:

 • Заявление по образец, придружено с данни за детето и родителите му (получава се в училището)

 • Копие от акта за раждане на детето

 • Здравно-профилактична карта

 Критерии за подбор и разпределение на децата и записването им в подготвителна група

 

 •  деца, чиито родители/настойници живеят или работят в района;

 • деца на семейства, от които едно или повече деца вече се обучават в СОУ "Христо Г. Данов"