ПРИЕМ  СЛЕД 7. КЛАС  

2019/2020

 

 

ПРОФИЛ ТЕХНОЛОГИЧЕН - ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И БИЗНЕС 

Срок на обучение 5 години

БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ

Оценките от НВО по БЕЛ и Математика

География и икономика

ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА

Английски език - първи чужд език

Руски език - втори чужд език

                  Цел на обучението – формиране на управленска, икономическа и информационна грамотност в областта на предприемаческата дейност, писмено и говоримо английски език, общообразователна подготовка за средно образование;

УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Е РАЗРАБОТЕНА ОТ "ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ - БЪЛГАРИЯ", ОДОБРЕНА ОТ МОН. ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ:

 - Пазарна икономика;

 - Маркетинг и реклама;

 - Предпреимачество;

 - Счетоводство на предприятието;

 - Пари, банки и финансови пазари;

 - География и световна търговия;

На учениците се предоставя възможност за проектно-ориентирано обучение, решаване на реални проблеми, стажове по програми, участие в национални и международни конкурси: "Млад предпреимач, Мениджър за един ден, "Виртуално предприятие", "Организаторско майсторство по бизнес теми" и други.

СУ „Христо Г. Данов“ се намира на ул. Ален мак 1, в близост до Пловдивски панаир.

   Удобен транспорт:

     Автобуси №: 1, 7, 9, 15, 16, 25, 27
     Маршрутки №: 4, 5, 8