СУ “ХРИСТО ГРУЕВ ДАНОВ“ - ПЛОВДИВ

ПРИЕМ СЛЕД 8. КЛАС 2016/2017 ГОДИНА

 

 

 

ПРОФИЛ "ТЕХНОЛОГИЧЕН"

 СПЕЦИАЛНОСТ – "ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И БИЗНЕС"

Срок на обучение 4 години

БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ:

 - Български език и литература

 - Математика

 - География и икономика

ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО - формиране на управленска, икономическа и информационна грамотност в областта на предпреимаческата дейност в реални икономически условия, бизнес английски език.

УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Е РАЗРАБОТЕНА ОТ "ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ - БЪЛГАРИЯ", ОДОБРЕНА ОТ МОН. ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ:

 - Пазарна икономика;

 - Маркетинг и реклама;

 - Предпреимачество;

 - Счетоводство на предприятието;

 - Пари, банки и финансови пазари;

 - География и световна търговия;

На учениците се предоставя възможност за проектно-ориентирано обучение, решаване на реални проблеми, стажове по програми, участие в национални и международни конкурси: "Млад предпреимач, Мениджър за един ден, "Виртуално предприятие", "Организаторско майсторство по бизнес теми" и други.

  

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПАРАЛЕЛКА

 - Срок на обучение 4 години

 - Прием по документи

 - Засилено изучаване на предмети по избор 

  •  Училището се намира  в кв. Кършияка / между двете колела на Панаира/
  •  Удобен транспорт      *автобуси N:-  1,7, 9, 15, 16, 25,27

*маршрутки N: - 4, 5, 8