Прием на ученици в първи клас за учебната 2019/2020 година

Уважаеми родители,
СЪС ЗАПОВЕД
№РД-08-834-1 /26.03.2019 г.

НА ДИРЕКТОРА НА СУ „ХРИСТО ГРУЕВ ДАНОВ“

Е ОПРЕДЕЛЕН УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА 2019/2020 г. ЗА УЧЕНИЦИТЕ В
ПЪРВИ КЛАС НА УЧЕБНАТА 2019/2020 г. КАКТО СЛЕДВА:

3 паралелки -66 ученика
От тях: 9 деца със СОП /3 паралелки с до 3 деца със СОП/.

Документи:

График на дейностите

Ново първи клас

 

За да направите окончателен избор на училище за вашите първокласници, заповядайте при нас!