ПРИЕМ 2018 / 2019 г.

РАБОТНО ВРЕМЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРИЕМА ЗА 8 КЛАС

Партер, кабинет 2

ЗАПИСВАНЕ след ПЪРВО класиране:

от 04.07до 06.07 - 7,30ч до 18,00ч

ЗАПИСВАНЕ след ВТОРО класиране:

от 13.07до 17.07 - 7,30ч до 18,00ч

ЗАПИСВАНЕ след ТРЕТО класиране:

от 27.07до 30.07 - 7,30ч до 18,00ч.


 

Уважаеми родители,

 

Информацията, която Ви предоставяме има за цел да внесе яснота по процедурата за прием на Вашето дете в първи, седми и осми клас за учебната 2017/2018 година.

От 02.06.2017 г. до 08.06.2017 г. /включително/, Вие може да запишете Вашето дете в ПЪРВИ клас. Очакваме Ви.

Работно време: от 08:30 до 16:30 часа, всеки работен ден.

Ученици, приети на първо класиране в първи клас 2017/2018 г. 

Информация за закупуване на ученически униформи

График прием 2017/2018 - след 7-ми и 8-ми клас

Брошура прием 2017/2018 - след 7-ми и 8-ми клас

График прием - първи клас

Заповед прием

Брошура прием първи клас 2017/2018

Правила прием първи клас 2017/2018

Паралелки първи клас 2017/2018

Предучилище 2017/2018

  

Приемът на учениците в първи клас за учебната 2017/2018 година ще е по електронен път, съгласно приетата с Решение №540, взето с Протокол №22 от 22.12.2016 г. на Общински съвет – Пловдив, Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив 

 

Приемът на нови ученици в

СУ "Христо Груев Данов" се осъществява:

 

        - в началото на всяка учебна година при окончателното формиране на броя на учениците и ученическите паралелки в различните етапи на обучение;
     - целогодишно, когато, по различни причини, ученици и техните родители изявят желание и писмено подадат заявление за прием за съответен етап, форма и клас на обучение, като задължително се  вземат под внимание предпочитанията на постъпващите ученици и/или на родителите им.
        При нас приемът на нови ученици в различните етапи на обучение е свободен и демократичен, извършва се бързо, точно и професионално.

 

 

       

Заповядайте в училището ни, защото тук ученето е удоволствие! Очакваме Ви!