В НАШИ ДНИ

 

За принос в развитието на образователното дело през 1965г. НУ „Хр. Данов”  е наградено с орден”Кирил и Методий” – трета степен.

 

Съвременната летопис на училището започва през  1967г. Тогава е построена настоящата сграда в кв. Гагарин, ул. „Ален мак” № 1.

През 1974г. НУ”Хр. Данов” е определено за базово към Дирекция „Народна просвета” и Института за усъвършенстване на педагогически кадри- гр. Стара Загора. Същата година  МНП награждава училището с Грамота за високи постижения в учебно-възпитателната дейност.

 

От 1980г. в продължение на няколко години учебното заведение е експериментално и работи по програмата на БАН и МНП „Проблемна група по образование”. Училището  непрекъснато се променя ,за да е в крак с времето. През учебната 1984/85г. НУ „Хр.Данов” прераства в основно, а през 1990г. се трансформира в СОУ. Разкрива се специалността „Бизнес и финанси”, първа по рода си в гр. Пловдив.Въвежда се обучението до XII-ти клас. Успешно завършилите получават английски дипломи от Северозападния колеж в Лондон.През 1992г. в училището е оборудван първият в града компютърен кабинет и се въвежда учебен предмет информатика.