символи

 

Символите и ритуалите са част от живота в училище:

 

ХИМН НА СУ „ХРИСТО ДАНОВ”                                       ЛОГО

Нека закънти простора
от възторга ни крилат,
Нека песента говори
за патрона ни признат.

 

Пръв книжар и пръв издател
в Пловдив, Сердика, Русчук,
той извезва светли дати
за народа наш неук.

 

Неговото дело свети
като слънце у дома,
то по пътя ни светлее
през неволя и тъма.

 ПЛАКЕТ