МИНАЛО

 

До 1905г. носи името „Новото училище”. Създадено през епохата на Възраждането, училището е не само „просветен дом” за махленските деца, но и средство за „събуждане” на възрастните. То е огнище за съживяване и сгряване на българщината в потъналия в гърцизъм и невежество квартал.

 

През 1905г. е построена нова училищна  сграда . С  Указ на княз Фердинанд  Новото училище приема името на първия български книгоиздател Христо Гр. Данов, послучай  50 години от неговата издателска и книжовна дейност. Учебното заведение е модерно за времето си. То е начално.