Изпълнение на бюджет 2023 г.

Изпълнение на бюджет 2022 г.

Изпълнение на бюджет 2021 г.

Изпълнение на бюджет 2020 г.