Ваканции и неучебни дни за учебната 2020/2021 година:
30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл. – есенна
24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. – коледна
01.02.2021 г. – 03.02.2021 г. вкл. – междусрочна
03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна за I – XI клас
08.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна за XII клас
Неучебни дни:
9.05.2021 г. – ДЗИ по БЕЛ
21.05.2021 г. – втори ДЗИ
25.05.2021 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
16.06.2021 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
18.06.2021 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас
Начало на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година:
04.02.2021 г. – I – XII клас
Край на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година:
14.05.2021 г. – XII клас (13 учебни седмици)
31.05.2021 г. (07.06.2021) –  І – III клас (14 учебни седмици + 1 седмица за проектни дейности)
16.06.2021 г. – IV – VІ клас (16 учебни седмици)
30.06.2021 г. – VII – ХІ клас (18 учебни седмици)
Училищни празници:
05.05.2021 г.- Патронен празник на училището
29.10.2021 г. – Спортен празник
20.05.2021 г. – Спортен празник
Национални и официални празници:
22.09.2020 г. – Ден на независимостта на България;
24-26.12.2020 г. – Коледа;
1.01.2021 г. – Нова година;
3.03.2021 г. – Ден на Освобождението на България – национален празник;
1.05.2021 г. – Ден на труда и на международната работническа солидарност;
6.05.2021г. – Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия;
24.05.2021 г. – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост;