СПИСЪЦИ С РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ПО КЛАСОВЕ В 5 КЛАС:

––> 5А КЛАС ––> 5Б КЛАС ––> 5В КЛАС

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ ПРИЕТИ В 5 КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/23 ГОДИНА в училище 1690448 СУ „Христо Груев Данов“

Информационна родителска среща на 19.05.2022 г. от 18:00 часа в СУ „Христо Груев Данов“

Списък на приетите ученици в 5. клас за учебната 2021 / 2022 година

Родителска среща на 02.09.2021 г. – разпределение по кабинети