ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

за учебната 2022 / 2023 година

Списък по паралелки на приетите ученици в 1. клас

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че записването в първи клас за учебната 2022/2023 г. ще се проведе по следния график:

График за записване

Уведомяваме Ви, че стартирането на кампанията за кандидатстване в електронната система за прием в първи клас на децата, родени през 2015 г., ще стартира през месец май 2022 г.

  ГРАФИК на дейностите можете да намерите на следния линк:

https://priem.plovdiv.bg/regulatories


На 3 май 2022 г. от 17.30 ч. в театралната зала на училището ще се проведе родителска среща.