ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

за учебната 2024 / 2025 година

ГРАФИК на дейностите за приемане на ученици в първи клас за 2024/2025 година

ГРАФИК на дейностите можете да намерите на следния линк:

https://priem.plovdiv.bg/regulatories