Ден на ученическото самоуправление – 07.05.2021 г.

На 07.05.2021 г. в СУ „Христо Г. Данов“, гр. Пловдив се проведе Ден на ученическото самоуправление. Ученици заеха длъжностите на директор, заместник директор, психолог, учители по различни учебни предмети. Всички бяха предварително подготвени и с желание извършиха съответните дейности.