ПаралелкаСвободни местаЗабележка
ПГ а0
ПГ б1
1. а клас 3
1. б клас 3
1. в клас 5
2. а клас3
2. б клас 3
2. в клас 54
3. а клас 0
3. б клас 1
4. а клас 2
4.б клас 6
5. а клас 4
5. б клас 4
5. в клас 7
6. а клас 0
6. б клас 0
6. в клас 0
7. а клас 0
7. б клас 1
8. а клас 0
9. а клас 0
10. а клас 3Административно обслужване
11. а клас 8
12. а клас 10