Относно контактен ученик с лице с положителен тест за COVID-19 – 07.10.2020 г.

 Предприети мерки:
- Ученикът е карантиниран
- Уведомени са родителите му
- Уведомени и инструктирани са съучениците му

Относно контактен ученик с лице с положителен тест за COVID-19 – 21.10.2020 г.

 Предприети мерки:
- Ученикът е карантиниран
- Уведомени са родителите му
- Уведомени и инструктирани са съучениците му