Относно 2-ма ученици с положителен тест за COVID-19 – 19.10.2021 г.

 Предприети мерки:
- Учениците са карантинирани
- Уведомени са родителите им
- Уведомени и инструктирани са съучениците им

От 13.10.2021 г., 7.в клас преминава в ОРЕС /обучение от разстояние в електронна среда/ до 21.10.2021 г.

Относно ученик с положителен тест за COVID-19 – 14.10.2021 г.

 Предприети мерки:
- Ученикът е карантиниран
- Уведомени са родителите му
- Уведомени и инструктирани са съучениците му

Относно ученик с положителен тест за COVID-19 – 13.10.2021 г.

 Предприети мерки:
- Ученикът е карантиниран
- Уведомени са родителите му
- Уведомени и инструктирани са съучениците му

Относно ученик с положителен тест за COVID-19 – 05.10.2021 г.

 Предприети мерки:
- Ученикът е карантиниран
- Уведомени са родителите му
- Уведомени и инструктирани са съучениците му

От 30.09.2021 г., 9.a клас преминава в ОРЕС /обучение от разстояние в електронна среда/ до 08.10.2021 г.

От 29.09.2021 г., 10.a клас преминава в ОРЕС /обучение от разстояние в електронна среда/ до 07.10.2021 г.

Заповед на Директора за преустановяване на присъствените занятия – 19.03.2021 г.

Относно ученик с положителен тест за COVID-19 – 12.03.2021 г.

 Предприети мерки:
- Ученикът е карантиниран
- Уведомени са родителите му
- Уведомени и инструктирани са съучениците му

От 25.11.2020 г., 3.б клас преминава в ОРЕС /обучение от разстояние в електронна среда/ до 29.11.2020 г.

Относно контактни ученици – трима – с лица с положителен тест за COVID-19 – 24.11.2020 г.

 Предприети мерки:
- Учениците са карантинирани
- Уведомени са родителите им
- Уведомени и инструктирани са съучениците им

Относно карантиниран ученик с положителен тест за COVID-19 – 20.11.2020 г.

 Предприети мерки:
- Ученикът е карантиниран
- Уведомени са родителите му
- Уведомени и инструктирани са съучениците му
- Класа продължава обучението си ОРЕС

Относно контактен ученик с лица с положителен тест за COVID-19 – 20.11.2020 г.

 Предприети мерки:
- Ученикът е карантиниран
- Уведомени са родителите му
- Уведомени и инструктирани са съучениците му

Относно контактен ученик с лица с положителен тест за COVID-19 – 19.11.2020 г.

 Предприети мерки:
- Ученикът е карантиниран
- Уведомени са родителите му
- Уведомени и инструктирани са съучениците му

Относно карантиниран учител с положителен тест за COVID-19 – 19.11.2020 г.

Предприети мерки:
- Уведомени са родителите на учениците, в класа в който преподава

Относно карантиниран учител с положителен тест за COVID-19 – 14.11.2020 г.

Предприети мерки:
- Уведомени са родителите на учениците, в класа в който преподава
- Учителят отсъства 10 дни преди положителния тест

Относно контактни ученици – четирима – с лица с положителен тест за COVID-19 – 13.11.2020 г.

 Предприети мерки:
- Учениците са карантинирани
- Уведомени са родителите им
- Уведомени и инструктирани са съучениците им

Относно контактен учител с лица с положителен тест за COVID-19 – 02.11.2020 г.

Предприети мерки:
- Уведомени са родителите на учениците, в класа в който преподава
- Учителят е карантиниран

Относно контактен ученик с лица с положителен тест за COVID-19 – 31.10.2020 г.

 Предприети мерки:
- Ученикът е карантиниран
- Уведомени са родителите му
- Уведомени и инструктирани са съучениците му

Относно карантиниран учител с положителен тест за COVID-19 – 30.10.2020 г.

Предприети мерки:
- Уведомени са родителите на учениците, в класа в който преподава
- Учителят отсъства 10 дни преди положителния тест
- Класа е в гимназиален етап и е в електронна учебна среда от 28.10.2020 г.

Относно контактен ученик с лица с положителен тест за COVID-19 – 28.10.2020 г.

 Предприети мерки:
- Ученикът е карантиниран
- Уведомени са родителите му
- Уведомени и инструктирани са съучениците му

Относно контактен ученик с лице с положителен тест за COVID-19 – 21.10.2020 г.

 Предприети мерки:
- Ученикът е карантиниран
- Уведомени са родителите му
- Уведомени и инструктирани са съучениците му

Относно контактен ученик с лице с положителен тест за COVID-19 – 07.10.2020 г.

 Предприети мерки:
- Ученикът е карантиниран
- Уведомени са родителите му
- Уведомени и инструктирани са съучениците му